“Een basis voor de toekomst”

Kbs Helder Camara is een katholieke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting INOS. Op dit moment zitten er ongeveer 400 leerlingen op onze school. Deze zijn verdeeld over 16 groepen.

Centraal staat de optimale persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Vanuit een warm sociaalpedagogisch klimaat willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse manier hun talenten ontdekken en ontplooien, hun identiteit ontwikkelen en leren verantwoordelijkheden te dragen als actieve burgers. We vinden dat onze leerlingen zich op school moeten herkennen in de samenleving waarin ze opgroeien. Ons onderwijs is grenzeloos; we richten ons op een wereld met digitale media, zodat het leren zowel op school als daarbuiten door kan gaan. Hierbij worden onze leerlingen begeleid door een professioneel, enthousiast en zorgzaam team.

Zorg

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Dat is ook wat wij willen bieden: onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de leerling, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Maar wat als er zich tijdens de ontwikkeling van uw kind problemen voordoen? Kbs Helder Camara heeft een duidelijke visie op zorg!

Lees verder

Ons gebouw

We zijn heel trots op ons multifunctionele gebouw dat we helemaal naar onze eigen visie hebben kunnen inrichten. Het is voorzien van een optimale hoeveelheid goed toegankelijke werkplekken voor onze leerlingen en inpandige speelzalen en sporthal. Een gebouw dat geschikt is voor het nieuwe grenzeloos leren. Het nodigt uit tot samenkomen en samenwerken van leerlingen. Doordat het gehele gebouw is voorzien van Wi-Fi kunnen onze leerlingen zich optimaal de vaardigheden van de 21e eeuw eigen maken. Tevens hebben we een lichtconcept (‘SchoolVision’) toegepast dat bijdraagt aan het gevoel van welbevinden en dat de aandacht en concentratie bevordert.

Lees verder

Een kanjer van een school

Als school hechten wij veel waarde aan een positieve sfeer. Goed contact tussen ouders, leerkrachten en kinderen is van groot belang. Daar hoort uiteraard een goede methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen bij. De school heeft daarom gekozen voor de Kanjermethode!

Lees verder
MHB-logo-Specialist

Geïnteresseerd in onze school?

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding om onze school beter te leren kennen. Belt u gerust voor het maken van een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.