Onze school

Een basis voor de toekomst”

Kbs Helder Camara is een katholieke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting INOS.Op dit moment zitten er ongeveer 400 leerlingen op onze school. Deze zijn verdeeld over 16 groepen.

De school is genoemd naar wijlen aartsbisschop Dom Helder Camara uit Brazilië. Eénmaal per jaar hebben we een Helder Camaradag, waarvan de opbrengst bestemd is voor een project in de regio. Hier kunt u meer informatie over Dom Helder Camara lezen.

We werken volgens het klassikale systeem, waarbinnen aandacht is voor verschillen tussen leerlingen in begaafdheid, belangstelling, talenten en motivatie. Het gebruik van multimedia speelt een belangrijke rol. Lees hier meer over ICT binnen INOS, ‘Grenzeloos leren’.

Kbs Helder Camara computertafel

Missie van de school

Kbs Helder Camara is een katholieke school waar de optimale persoonlijke ontwikkeling van elk kind te allen tijde centraal staat.
Vanuit een warm sociaalpedagogisch klimaat willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse manier hun talenten ontdekken en ontplooien, hun identiteit ontwikkelen en leren verantwoordelijkheden te dragen als actieve burgers. We vinden dat onze leerlingen zich op school moeten herkennen in de samenleving waarin ze opgroeien. Ons onderwijs is grenzeloos; we richten ons op een wereld met digitale media, zodat het leren zowel op school als daarbuiten door kan gaan. Hierbij worden onze leerlingen begeleid door een professioneel, enthousiast en zorgzaam team.

impressie foto 5

Visie van de school 

Het onderwijs op Kbs Helder Camara richt zich op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, waarbij betrokkenheid en welbevinden voorop staan. Wij vinden dat leren het beste gaat binnen een sociale context, waarbij wij op zoek gaan naar de zone van naaste ontwikkeling en de onderwijsbehoeften die daar op aansluiten. Wij bieden een veilige leeromgeving, waarbinnen onderwijs op maat, zorg en begeleiding van leerlingen en wederzijds respect centraal staan. Samenwerking met ouders en deskundigen is daarbij van groot belang.

Via professionalisering en deskundigheidsbevordering van leerkrachten en intern begeleiders willen we de benodigde kennis binnen de school halen en toepassen binnen de klassensituatie. De leerlingen ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen door te leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces gevolgd door het gewenste resultaat. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media staan de leerlingen ter beschikking.

Het leren en zich ontwikkelen staat op onze school centraal. Dat doet een kind niet alleen. Leerkrachten, ouders, de buurt en de samenleving spelen daarbij een rol. Ook waarden en normen en levensbeschouwelijke opvattingen hebben invloed op het leren en zich ontwikkelen.

informatiebalie

Inspectie & kengetallen

Wilt u weten wat de Cito-scores zijn van Kbs Helder Camara of het inspectierapport inzien? Bezoek dan de website van scholen op de kaart. Op deze site zijn alle gegevens van basisscholen te vinden en te vergelijken.