OV

Maak kennis met de oudervereniging

Net als alle andere scholen heeft Kbs Helder Camara een oudervereniging. Een vereniging waar u automatisch lid van bent en die een bijzonder actief bestuur heeft. Wij stellen ons via deze site graag aan u voor. Het meest zichtbare werk van de oudervereniging is het bedenken en organiseren van allerlei schoolactiviteiten. Die activiteiten kunnen er alleen zijn omdat u als ouder daar financieel en praktisch aan bijdraagt. De oudervereniging beheert de ouderbijdragen en zorgt voor een juiste besteding ervan.

Onze werkwijze:

De oudervereniging komt regelmatig bij elkaar, samen met één van de leerkrachten. Op de agenda staan altijd gesprekspunten die via de ouders zijn binnengekomen en betrekking hebben op de organisatie van activiteiten op de school. De activiteiten die georganiseerd worden gaan altijd in overleg met een leerkracht. Aan het begin van het schooljaar organiseert het bestuur van de oudervereniging bij voldoende belangstelling een algemene ledenvergadering, waarin er een overzicht wordt geven van de activiteiten en de oudervereniging zich financieel verantwoordt.

U bent automatisch lid van de oudervereniging wanneer uw kind naar de basisschool gaat. Voor dit lidmaatschap is op dit moment een bijdrage van 32,50 euro per jaar per kind verschuldigd, waarvoor u jaarlijks via de mail een rekening ontvangt. Aan het begin van het schooljaar wordt gekeken of dit bedrag nog toereikend is of dat het aangepast moet worden. De bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Net zo belangrijk is echter dat we op voldoende praktische hulp van ouders kunnen rekenen bij onze schoolactiviteiten. Dat kan door u aan te melden als hulpouder. U kunt zich inschrijven voor de diverse activiteiten die de oudervereniging organiseert. Zie hiervoor de diverse activiteiten verderop.

Om het werk in de oudervereniging efficiënt te verdelen, zijn er meerdere werkgroepen samengesteld waarin de leden deelnemen. Elke werkgroep heeft een specifieke taak, doorgaans een activiteit die elk jaar terugkeert.

Onderstaand treft u de activiteiten aan:

 • eerste schooldag
 • Kinderboekenweek
 • doe-ochtend 2x per jaar (knutsel/activiteitenochtend)
 • sinterklaasviering
 • kerstviering
 • Carnaval
 • paasviering
 • sportdag
 • schoolreis
 • verkeerscommissie
 • laatste schooldag

Hoe komt u met ons in contact? Dat gaat het makkelijkste door ons direct aan te spreken of een bericht te sturen naar kbsheldercamara_oudervereniging@inos.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.

De hulp van ouders is niet meer weg te denken uit onze school. Wij hopen dan ook op uw steun bij het organiseren en uitvoeren van al onze activiteiten.