MR

Medezeggenschapsraad

De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar samen met de bestuurder (Marike van Bijsterveldt) van de Kbs Helder Camara  over diverse onderwerpen die onder andere betrekking hebben op het beleid van de school, veiligheid van de kinderen en de wijzigingen uit het wettelijk kader (de CAO) op school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR een adviesrecht of instemmingsrecht, wat soms geldt voor de gehele MR en soms ook voor alleen de personeel- of oudergeleding. Het meerjaren strategisch beleidsplan en de begroting van de school zijn jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van de MR. Voor een volledige verslaglegging van de activiteiten van afgelopen jaar, verwijzen we naar het Jaarverslag MR 2019-2020

De MR bestaat op dit moment uit:

Anita Elshout (leerkracht, lid)

Welmoed Rozendal (leerkracht, secretaris)

Marlies Euler (IB’er, voorzitter)

Jeroen Fijneman (ouder, lid)

Karin Sohier (ouder, lid)

Nienke Dolfing (ouder,lid)

 

Vanaf schooljaar 2021-2022 is er een plek beschikbaar vanuit de oudergeleding. Bij interesse kunt u dit vast kenbaar maken op ons e-mailades.

De vergaderingen zijn openbaar en deze kunt u te allen tijde bijwonen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via ons mailadres, zodat wij u alle details van de vergadering kunnen toesturen. De vergaderdata voor  schooljaar 21-22 zijn: 28 september 2021, 30 november 2021, 25 januari 2022,  22 maart 2022, 19 april 2022 en 14 juni 2022, tussen 20.00 en 21.30 uur en vinden plaats in de docentenkamer op school.

Door het jaar heen informeren wij onze ouders via de HC Actueel.. Heeft u als ouders vragen of onderwerpen die u graag aan de orde wilt stellen, dan kunt u dit laten weten door ons te mailen op: kbsheldercamara_mr@inos.nl

Jaarverslag MR 2020-2021