CJG

School CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Mijn naam is Anne Soons en ik ben school CJG-er.

Voor alle basisscholen in Teteringen ben ik het aanspreekpunt voor ouders, intern begeleiders, leerkrachten en professionals om mee te denken over vragen rondom opgroeien en opvoeden. Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak met mij maken, aarzel dan niet om mij te mailen.

Hartelijke groet,

Anne Soons
anne.soons@cjgbreda.nl

Anne Soons
Anne Soons

Opvoedvragen?

Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je als ouder voor staat. Soms wilt u weten hoe een andere ouder zaken aanpakt of zoekt u naar antwoorden bij de leerkracht of op het internet. In de meeste gevallen is dit voldoende.

Blijven er vragen waar u geen antwoord op weet? Of waar u u onzeker over voelt? Dan hoopt het CJG Breda dat u hen benadert.

Voor onze school is dat Anne Soons. Mocht u vragen hebben dan kunt u haar een mail sturen. Uiteraard is het CJG ook 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-444 000 3. Of via de website www.cjgbreda.nl.

Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren

Opvoeden doet ieder op zijn eigen manier. Ouders bepalen zelf welke waarden, vaardigheden en gedrag ze bij hun kinderen willen aanmoedigen. Maar er zijn basisvaardigheden die elk kind in zijn leven nodig heeft. In elke ontwikkelfase, vanaf de babyleeftijd tot in de pubertijd, hebben ouders de belangrijke taak om kinderen die vaardigheden te leren waarmee ze zichzelf kunnen ontplooien en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Tevens moeten ze vertrouwen hebben in wat zij kunnen en in hun talenten. Want kinderen hebben meer zelfvertrouwen, succes op school en kunnen beter met anderen opschieten, wanneer ze juist die vaardigheden ontwikkelen.

Bouwstenen voor succes

Deze zes vaardigheden maken dat kinderen sociaal vaardig zijn en zelfvertrouwen ontwikkelen:

 • respect tonen voor anderen
 • rekening houden met anderen
 • sociale en communicatieve vaardigheden hebben
 • een positief zelfbeeld hebben
 • zelf problemen kunnen oplossen
 • zelfstandig worden.

Hoe kun je een kind helpen deze vaardigheden te ontwikkelen?

 • Stimuleer beleefd gedrag. Sta bijvoorbeeld een ander vriendelijk te woord en let daarbij op je eigen taalgebruik. Geef een complimentje bij de juiste manier van vragen stellen en beloon je kind niet wanneer het zeurt of eist.
 • Kies regels die je kind begrijpt en zorg dat regels worden opgevolgd.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.
 • Stimuleer je kind om een probleem zelf aan te pakken, los niet alles voor je kind op.
 • Bied je kind de gelegenheid om iets voor anderen te doen. Denk bijvoorbeeld aan (kleine) taken, die je met elkaar afspreekt, zoals het huisdier eten geven.
 • Stimuleer je kind om als iets misgaat of stuk gemaakt is, dingen weer goed te maken. Zo leert een kind van de gevolgen van zijn of haar daden.
 • Toon genegenheid, kinderen zitten lekker in hun vel als ze weten dat er van hen gehouden wordt.

Meepraten?

Iedere dag ben ik op een school aanwezig om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Heeft u vragen over dit of een ander onderwerp, dan kunt u mij ook bellen of mailen.