Ouders

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis wordt door leerkrachten en ouders heel belangrijk gevonden. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert ook het welbevinden van uw kind.

Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We organiseren inloopmiddagen, informatie- en ouderavonden, intake- en adviesgesprekken en we informeren u met regelmaat middels een nieuwsbrief (HC Actueel). Natuurlijk staat de deur ook altijd open voor een tussentijds gesprek.

We willen ouders actief betrekken bij ons onderwijs. Zo hebben wij uw hulp regelmatig nodig in de klas en bij allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld onze doe-ochtend, sportdag en schoolreisje.

Maar de samenwerking tussen school en ouders bestaat ook uit: