Wereldoriëntatie en expressie

Wereldoriëntatie; de wereld ontdekken

romein in de klas

In ons onderwijs maken wij gebruik van methoden en ander lesmateriaal:

Wereldoriëntatie in groep 3

‘Veilig de wereld in’. De kinderen leren door te doen en door te ervaren. Deze methode voor wereldverkenning blijft dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen. De kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek komen er in samenhang in terug. Binnen een gestructureerde en uitdagende leeromgeving gaan kinderen actief

aan de slag. Ze leren door te doen, onderzoeken en ervaren. In de klas, en daarbuiten.

Wereldoriëntatie in groep 4

In groep 4 werken we met 6 thema’s: Oer-lang geleden, Honderden huizen, Op ruimtereis, Kijken naar vroeger, De wereld rond en Slimme uitvindingen.

Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8

Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunden en natuur & techniek maken we gebruik van de methode Blink Wereld – vakgericht. Deze lesmethodes gaan uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken.

  • Blink Wereld – aardrijkskunde: Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe komt een fossiel van een zeedier bovenop een berg? Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe helpt een satelliet bij het maken van een plattegrond? Met deze thema’s gaan de kinderen stap voor stap de wereld zelf ontdekken en ervaren. Binnen de lessen aardrijkskunde werken de leerlingen vanaf groep 5 ook met Topomaster. TopoMaster is een spannende online game waarmee kinderen topografie leren. De game is samen met National Geographic Junior ontwikkeld en bevat prachtig beeldmateriaal en aansprekende informatie. Door topografie te oefenen met bijzondere weetjes van onder andere dieren, gebouwen en het landschap onthouden leerlingen de toponiemen beter.
  • Blink Wereld – geschiedenis: naast het zelf ontdekken en onderzoeken, staan ook vakspecifieke vaardigheden centraal. In de lessen leven kinderen zich in en leren ze kritisch te denken. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven als soldaat in de Eerste Wereldoorlog, te ervaren hoe je kon overleven in de tijd van jagers en boeren, te voelen en ruiken het echt was in de Gouden Eeuw of voor wie zij zouden kiezen in de Koude Oorlog.
  • Blink Wereld – natuur & techniek: de kinderen gaan aan de hand van een vraaggestuurd lesmodel zelf ontdekken en onderzoeken. Ook hier staan vakspecifieke vaardigheden centraal, zoals zelf ontwerpen en innoveren. Ze ontwerpen een diervriendelijke plek in Artis, starten een eigen limonadefabriek of beschrijven een eigen proefje dat laat zien hoe luchtdruk werkt. Daarnaast hebben we onze Techniek Torens en verschillende soorten robots waarmee de leerlingen kunnen leren programmeren.

In ons onderwijs maken we gebruik van veel verschillende werkvormen. We leren niet alleen uit de boeken. Zo leren kinderen een eigen werkstuk te maken over een onderwerp, worden spreekbeurten gehouden in de klas, maken we uitstapjes naar bijvoorbeeld de Heemkundeschuur en het bos, doen we onderzoek en proefjes met de kinderen en nodigen we gastsprekers uit zoals bijvoorbeeld een ‘professor’ van Mad Science.

  • Engels ‘Join in’ is een actieve methode Engels die enthousiast maakt en in beweging brengt. Kinderen werken toe naar eindopdrachten en passen meteen toe wat ze hebben geleerd. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar het communiceren. Met Join in leren kinderen Engels op een actieve manier. In de groepen 1-2 werken we met Engelse projecten. We besteden op een speelse manier aandacht aan Engelse woorden, we lezen verhalen en zingen liedjes.

Expressie

Jezelf leren uiten op verschillende manieren. Dat is expressie!

Binnen het vakgebied expressie vallen de vakken handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. Vakken waarbij de andere talenten van onze kinderen worden aangesproken. Ze leren niet alleen een mooie tekening maken of een leuk liedje zingen, maar ze leren ook samenwerken met andere kinderen en jezelf presenteren.

  • Tekenen en handvaardigheid: als basis maken we gebruik van de methoden ‘Handvaardigheid en tekenen – Moet je doen’. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en leren werken met verschillende materialen en technieken. In ons eigen handvaardigheidslokaal werken de kinderen alleen of samen aan de verschillende opdrachten. Van houtskool tot verf en van kleien tot solderen! Twee keer per jaar organiseert onze oudervereniging een doe-ochtend. De hele ochtend staat in het teken van het vakgebied expressie en mogen de kinderen uit een zeer rijk aanbod aan activiteiten kiezen.

hvlokaal

  • Muziek en drama: ook hier gebruiken we als basis de methode ‘Moet je doen’. Kennis maken met de verschillende instrumenten, liedjes zingen, ritmiek en luisteren naar verschillende soorten muziek behoren tot de activiteiten. Ook kunnen kinderen zichzelf presenteren met hun eigen instrument! Naast de methode ‘moet je doen’ gebruiken we de liedbundel ‘Eigen-wijs’.  Naast muziek staat ook drama op het rooster. De fantasie van kinderen wordt door dit vak geprikkeld, want bij drama kan alles. Of je nu rijdend op een olifant door de woestijn trekt of je verandert in een cowboy; het kan allemaal! Naast zelf toneelspelen brengen ook een bezoek aan het theater of filmhuis. Of we nodigen een vakman of vakvrouw uit om in de klas les te geven over zijn/haar deskundigheid.

Vanuit gemeente Breda wordt er aandacht besteed aan cultuureducatie d.m.v. het lesprogramma ‘De Ontdekking’.