Wereldoriëntatie en expressie

Wereldoriëntatie; de wereld ontdekken

romein in de klas

In ons onderwijs maken wij gebruik van methoden en ander lesmateriaal:

Wereldoriëntatie in groep 3

‘Veilig de wereld in’. De kinderen leren door te doen en door te ervaren. Deze methode voor wereldverkenning blijft dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen. De kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek komen er in samenhang in terug. Binnen een gestructureerde en uitdagende leeromgeving gaan kinderen actief

aan de slag. Ze leren door te doen, onderzoeken en ervaren. In de klas, en daarbuiten.

Wereldoriëntatie in groep 4 t/m 8

  • Natuur en techniek – We maken gebruik van de methode ‘NatuNiek’. Door middel van praktische opdrachten leren de kinderen over verschillende natuur- en techniekonderwerpen. Ze leren ook onderzoeken, ontwerpen, presenteren en tegelijk samenwerken. Daarnaast hebben we onze eigen techniektorens. De techniektorens zijn gevuld met heel veel verschillende doe-opdrachten rondom het thema techniek. Onderwerpen als tandwielen, luchtdruk, communicatie d.m.v. computer en telefoon, knollen en bollen, het dierenrijk en de boerderij komen aan de orde.
  • Geschiedenis – ‘Wijzer door de tijd’ is de methode die gebruikt wordt voor het vak geschiedenis. De  tien tijdvakken worden chronologisch aangeboden. Van de prehistorie tot de tijd van nu. Elk leerjaar is er ook verdieping van de leerstof. Vanuit verschillende verhalen wordt de geschiedenis naverteld. Kinderen associëren zichzelf met leeftijdsgenootjes uit de verschillende tijdvakken. Naast de methode wordt er veel aanvullend materiaal gebruikt, bijvoorbeeld de tv-serie ’13 in de oorlog’ en het boek ‘lang geleden…’.
  • Aardrijkskunde- De methode voor het vak aardrijkskunde heet ‘Geobas’. Deze methode neemt de kinderen mee naar de wereld buiten hun eigen directe omgeving. Het vak laat zien dat de wereld groter is dan ze in eerste instantie denken. De kinderen ontdekken dat andere delen van Nederland, Europa en de wereld vaak heel verschillend zijn ingericht, maar dat er óók opvallende overeenkomsten zijn. Zo leren kinderen hoe Nederland beschermd wordt tegen het water en maken we een uitstapje naar Bangladesh om te zien hoe dat in een ander land gebeurt. Naast de lessen aardrijkskunde maken we ook gebruik van een werkboekje topografie. De kinderen leren belangrijke plaatsen, wateren en gebieden in Nederland, Europa en de wereld.
  • Engels- ‘Take it easy’ (van gr 5 t/m 8) is een digibordmethode waarbij de kinderen kennis maken met de  Engelse taal; interactief, actueel en effectief! De kinderen luisteren naar Engelse liedjes en teksten, oefenen de taal met schrijven en uitspreken en breiden hun woordenschat Engels uit. Yes we can!

In ons onderwijs maken we gebruik van veel verschillende werkvormen. We leren niet alleen uit de boeken. Zo leren kinderen een eigen werkstuk te maken over een onderwerp wereldoriëntatie, worden spreekbeurten gehouden in de klas, maken we uitstapjes naar bijvoorbeeld de heemkundeschuur en het bos, doen we onderzoek en proefjes met de kinderen en nodigen we gastsprekers uit zoals de tandartsassistente.

Expressie

Jezelf leren uiten op verschillende manieren. Dat is expressie!

Binnen het vakgebied expressie vallen de vakken handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. Vakken waarbij de andere talenten van onze kinderen worden aangesproken. Ze leren niet alleen een mooie tekening maken of een leuk liedje zingen, maar ze leren ook samenwerken met andere kinderen en jezelf presenteren.

  • Tekenen en handvaardigheid: als basis maken we gebruik van de methoden ‘Handvaardigheid en tekenen – Moet je doen’. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en leren werken met verschillende materialen en technieken. In ons eigen handvaardigheidslokaal werken de kinderen alleen of samen aan de verschillende opdrachten. Van houtskool tot verf en van kleien tot solderen! Twee keer per jaar organiseert onze oudervereniging een doe-ochtend. De hele ochtend staat in het teken van het vakgebied expressie en mogen de kinderen uit een zeer rijk aanbod aan activiteiten kiezen.

hvlokaal

  • Muziek en drama: ook hier gebruiken we als basis de methode ‘Moet je doen’. Kennis maken met de verschillende instrumenten, liedjes zingen, ritmiek en luisteren naar verschillende soorten muziek behoren tot de activiteiten. Ook kunnen kinderen zichzelf presenteren met hun eigen instrument! Naast de methode ‘moet je doen’ gebruiken we de liedbundel ‘Eigen-wijs’.  Naast muziek staat ook drama op het rooster. De fantasie van kinderen wordt door dit vak geprikkeld, want bij drama kan alles. Of je nu rijdend op een olifant door de woestijn trekt of je verandert in een cowboy; het kan allemaal! Naast zelf toneelspelen brengen ook een bezoek aan het theater of filmhuis. Of we nodigen een vakman of vakvrouw uit om in de klas les te geven over zijn/haar deskundigheid.

Vanuit gemeente Breda wordt er aandacht besteed aan cultuureducatie d.m.v. het lesprogramma ‘De Ontdekking’.