Team

Wie werken er op onze school?

 • De directie
 • Marike van Bijsterveldt is directeur. Zij is de gehele week werkzaam op Kbs Helder Camara. Bij afwezigheid van de directeur zijn de teamcoördinatoren Tooske van der Zanden, Maureen Dionisius en Marja Akkermans het aanspreekpunt voor ouders.
 • De groepsleerkrachten
 • Elke groep heeft – voor zover realiseerbaar – 1 of 2 vaste leerkrachten.Uiteraard is het lesgeven en de begeleiding van de leerlingen de hoofdtaak van de groepsleerkracht. Hij/zij zal echter ook een aantal taken moeten uitvoeren die voor de hele school van belang zijn.
 • De intern begeleiders (IB’ers)
 • De IB’ers (Marlies Euler, groep 1 t/m 5 en Marloes Aarsman, groep 6 t/m 8) coördineren alle zaken rond zorgverbreding.

 • De administratief medewerker
 • Jacqueline Schoenmakers is onze administratief medewerkster.

 • De conciërge
 • Jack Lips is onze conciërge. Hij verricht allerlei drukwerk, klein onderhoud en is ICT contactpersoon.

 • De stagiairs
 • Studenten van diverse opleidingen kunnen een stageperiode doorbrengen op onze school. De leraar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar groep. Stagiairs van de pabo die in hun laatste opleidingsjaar zitten kunnen als LIO (leerkracht in opleiding) wel een eigen groep voor hun rekening nemen.