Leerlingenraad

PINC

Wij willen graag weten wat de kinderen bij ons op school belangrijk vinden! Daarom is onder andere de leerlingenraad opgericht. Deze leerlingenraad praat, denkt en handelt mee over ideeën die er op school binnen komen van de leerlingen, ouders en/of leerkrachten.

 

Dit betekent dat deze leerlingen de belangrijke rol hebben om er achter te komen wat er speelt en leeft op school en wat iedereen graag zou zien gebeuren!

Dit kunnen zaken zijn:
* als omgang met elkaar en materialen
* hoe zien we de speelplaats graag
* het meedenken over feesten, activiteiten en lessen
* of andere verbeterpunten die we graag op school willen zien.

 

Deze zaken worden vervolgens besproken in de leerlingenraadvergadering. Hierna denken we met de leerlingenraad na over hoe we die gekozen ideeën bekend kunnen gaan maken. En hoe zorgen we er voor dat de gekozen ideeën ook daadwerkelijk uitgevoerd worden? Wat kunnen we als leerlingenraad hierin betekenen? Samen sta je immers sterker dan alleen!

 

In een leerlingenraad zitten kinderen uit groep 6, 7 en 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die:
* graag namens hun klas allerlei zaken willen en durven bespreken.
* opkomen voor belangen en meningen van anderen en zichzelf.
* creatief zijn en graag mee willen denken in oplossingen.
* zich mede verantwoordelijk voelen voor een fijne sfeer op onze school waarin iedereen zich thuis voelt!

 

Bij de ingang van de school en de lokalen van de bovenbouw hangt een foto van de leden van de leerlingenraad, zodat goed zichtbaar is bij wie je terecht kunt met al je ideeën.

 

Deze vertegenwoordigers doen hun werk uiteraard niet alleen. Zij zullen begeleid worden door juf Jorinde en juf Sabrine. Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand vergaderen zij van 15:15-15:45.