Leerlingenraad

PINC

Wij willen graag weten wat de kinderen bij ons op school belangrijk vinden. Daarom is onder andere de leerlingenraad opgericht. De leerlingenraad praat, denkt en handelt mee over ideeën die er op school binnenkomen van de leerlingen, ouders en/ of leerkrachten.

Dit betekent dat deze leerlingen de stem zijn van wat er leeft onder de leerlingen. Zij denken mee over hoe we de school nog beter en fijner kunnen maken voor de leerlingen. Dit kunnen zaken zijn als:

  • omgang met elkaar en materialen
  • hoe we de speelplaats graag zien
  • meedenken over feesten, activiteiten en lessen
  • andere verbeterpunten die we graag op school zien

In de school staan verschillende ideeënbussen, waar alle leerlingen ideeën voor de school in kunnen doen. In de vergaderingen van de leerlingenraad worden deze ideeën besproken. We denken na over ideeën voor de school en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze ideeën uitgevoerd kunnen worden. Wat kan de leerlingenraad hierin betekenen? En hoe maken we de ideeën concreet en haalbaar?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die:

  • graag namens hun klas allerlei zaken willen en durven bespreken
  • opkomen voor belangen en meningen van anderen en zichzelf
  • creatief zijn en graag mee willen denken in oplossingen
  • zich medeverantwoordelijk voelen voor een fijne sfeer op onze school waarin iedereen zich thuis voelt!

Deze vertegenwoordigers doen hun werk uiteraard niet alleen. Zij zullen begeleid worden door juf Kim en juf Eline. In elke periode (tussen twee vakanties in) zal er op een vrijdagmiddag van 13:00-13:45 vergaderd worden.

Daarnaast is er één leerling van de leerlingenraad van onze school die ook deelneemt aan de leerlingenraad van INOS, de stichting waar de school onder valt. De leerlingenraad van INOS bedenkt ideeën voor alle scholen in Breda en omgeving die vallen onder de stichting INOS. Deze leerlingenraad heeft onder andere meegedacht over de inhoud van het nieuwe koersplan.