Engels

Engels van groep 1 t/m 8

Kinderen komen al van jongs af aan met de Engelse taal in aanraking. Ze pikken al vroeg informatie op vanuit verschillende mediakanalen. Als school vinden we het belangrijk om hier op in te spelen zodat we de leerlingen een mooie basis kunnen geven in de Engelse taal. Ze hebben hier profijt van als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, want steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs bieden tweetalig onderwijs aan.

De kleuters maken aan de hand van thema’s dicht bij hun beleefwereld kennis met de Engelse taal. Door middel van liedjes, verhalen en spelletjes leren ze woorden passend bij het thema, terugkerend zijn de kleuren, seizoenen, dagen en maanden van het jaar. Hun Engelse woordenschat wordt op deze manier uitgebreid.

Vanaf groep 3 t/m 8 gebruiken we de methode ‘Join in’. Dit is een actieve methode Engels die de leerlingen enthousiast maakt en in beweging brengt. De leerlingen werken toe naar eindopdrachten en passen meteen toe wat ze hebben geleerd. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar het communiceren. Met ‘Join in’ leren kinderen Engels op een actieve manier.