Bieb op School

Op Kbs Helder Camara werken we samen met Bibliotheek Breda aan het project Bibliotheek op School. Dit project is een landelijke aanpak om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het is een aanpak waarbij bibliotheken, scholen en gemeenten samenwerken om de onderwijsdoelstellingen op het gebied van taalvaardigheid te realiseren.

BOS

Het belang van lezen

Een kind dat een kwartier per dag vrij leest, komt in aanraking met 1 miljoen woorden per jaar en leert er 1000 nieuwe woorden per jaar bij, daar kan geen lesmethode tegenop. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.

BOS1

De Bibliotheek op Kbs Helder Camara

BOS2

Met de Bibliotheek op School werken Kbs Helder Camara en Bibliotheek Breda structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, zowel op school als thuis. De aanpak is altijd op maat: er is een goede boekencollectie op school aanwezig die altijd up- to- date wordt gehouden door de taalwerkgroep. Verder zorgt deze werkgroep ervoor dat alles in de “Boekenstee” (zoals wij onze Bibliotheek op School noemen) op rolletjes loopt.

Deze taalwerkgroep bestaat uit een aantal leerkrachten, waaronder 2 taal/leescoördinatoren, 2 biebouders en een leesconsulent vanuit Bibliotheek Breda.

Natuurlijk worden wij verder ondersteund door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Zonder de inzet van deze biebouders zou de Boekenstee nooit zo goed kunnen draaien.

Met de Bibliotheek op School kiest Kbs Helder Camara voor:

BOS3

  • betere taal- en leesvaardigheden van kinderen. Ze besteden meer tijd aan lezen en worden er daardoor beter in;
  • betere informatievaardigheden van kinderen. Ze worden handiger in het zoeken naar informatie, in boeken en op het internet, en ze beoordelen de gevonden informatie beter;
  • een stevige basis voor de verdere schoolcarrière van kinderen;
  • inzicht in resultaten en interesses van leerlingen met behulp van de bijbehorende leesmonitor.

Leesmonitor

BOS4

De leesmonitor is een landelijk onderzoek dat wordt gehouden op alle basisscholen met een Bibliotheek op School. Ook Kbs Helder Camara neemt deze leesmonitor jaarlijks af bij leerkrachten en leerlingen. Hiermee wordt leesmotivatie, leesgedrag en leesbevordering in kaart gebracht. De resultaten van de leesmonitor worden door de taal/leescoördinatoren en de leesconsulent geïnterpreteerd, gepresenteerd en geëvalueerd. Met het bepalen en evalueren van actiepunten wordt het leesplan van Kbs Helder Camara jaarlijks aangepast.